המכוון

סדנאות לצוותים מובילים בקהילה

חוויה אורבנית
בתל אביב - יום פיתוח צוות
סדנאות מיוחדות

תהליכים של מעורבות והתנדבות
כלל עירוניים
 ניהול השירות - הדרכה מתקדמת למנהלי צוותי שירות ולאחראים על מערך השירות, הכרות עם כלל המרכיבים בשירות, בשילוב כלים להנעת עובדים לשירות איכותי.
מעגלי השירות - אימון בסיסי בשירות, היכרות עם מעגלי הציפיות של הלקוח וכיצד נוכל להפוך שירות רגיל לשירות מדהים.
ערכי השירות - אימון בסיסי בשירות, היכרות עם ערכי השירות - כבוד, הוגנות וביטחון - קבלת כלים אפקטיביים לחיזוק ערכים אלה.
מדדי הישרות - אימון המשך בשירות, היכרות עם 5 מדדי השירות ומשמעותם, מתן כלים לשיפור מתמיד של מדדים אלה והיכרות עם כלי מדידה אפקטיביים לשירות.
המכוון     בן יהודה 32 בית אל-על תל אביב 63805     טל.03-6203377     פקס.03-6205723

Bleknet.com - בניית אתרים